Er du over 40 år og jobber fullltid? Ifølge ny forskning bør du IKKE jobbe mer enn 3 dager i uken!

196

Er du over 40 og jobber heltid? Det bør du slutte med. Det vil gagne deg og faktisk også arbeidsgiveren din, skal vi tro forskerne.

Hadde det ikke vært deilig å jobbe kun tre dager i uken, men med samme lønn og samme rettigheter som en fulltidsansatt? Det ville nok de fleste ha takket ja til uten å mukke – kanskje også arbeidsgiveren din!

En australsk studie, som ble publisert allerede i 2016, har konkludert med at de som jobber 25 timer i uken også er de som jobber best, særlig gjelder dette for personer over 40 år.

Forskerne ved universitetet i Melbourne undersøkte arbeidsvanene til 3500 kvinner og 3000 menn. Det ble også tatt hensyn til omrkingliggende faktorer, som livssituasjon, økonomi og familiesituasjon.

Den kognitive prestasjonen hos testpersonene økte fram til 25 arbeidstimer i uken, deretter begynte stress og utmattelse å få innvirkning på prestasjonsnivået.

«Arbeid er et tveegget sverd. Det kan stimulere hjernen, men lange arbeidsdager kan føre til utmattelse og stress, som igjen kan skade de kognitive funksjonene,» står det skrevet i forskningsrapporten.

Med tanke på at så mange sykemeldes på grunn av stressleraterte lidelser, er kanskje ikke dette så dumt. Hva synes du? Del gjerne artikkelen med vennene dine på Facebook!