Skolene fjerner klokker fra klasserommene. Fordi barna ikke FORSTÅR de!

901

Nå for tiden gjøres det aller meste på skjerm. Alt fra Kommunikasjon, lekser og arbeid, til spill, underholdning og shopping.

Den teknologiske utviklingen har selvfølgelig gjort mange ting mye enklere, men samtidig er det mye gammel kunnskap som går tapt. I Storbritannia for eksempel, har lærere nå begynt å bruke digitale klokker i eksamenslokaler, fordi mange elever ikke forstår seg på analoge klokker.

Malcom Trobe, visegeneralsekretær ved the Assosiation of School and College Leaders (ASCL), forteller at barn og ungdommer under 18 år har blitt så vant til å bruk digitale enheter, som mobiltelefoner, nettbrett og PC-er, at de nesten ikke kan å bruke analoge klokker.

«Den nye generasjonen er ikke så flink til å lese det tradisjonelle uret som de eldre generasjonene.» sier han.

«Det er så vant til å se en digital representasjon av klokken på telefoner og lignende. Nesten alt de har er digitalt.»

Selv om elevene lærer seg den analoge klokken på skolen, sier Trobe at mange elever fortsatt ikke forstår seg helt på den innen de begynner på videregående.

«Det er jo litt trist hvis ungdommer ikke kan å bruke analoge klokker, selv om vi riktignok ser fordelen ved å bruke digitale klokker, spesielt på steder som eksamenslokaler, hvor tiden er veldig viktig.» forteller han.

Men klokken er ikke det eneste problemet…

I 2018 advarte Sally Payne, en britisk pediatrisk terapeut, om at barn har vanskeligere og vanskeligere for å skrive for hånd, som følge av den teknologiske utviklingen.

«For å kunne holde en blyant og bevege den rundt på et ark, må man har god kontroll på finmotorikken i fingrene. Barn trenger mye trening for å utvikle denne kontrollen.» sa hun.

«Det kan være veldig enkelt å gi barnet sitt en iPad eller en mobiltelefon og leke med, istedet for gamle, tradisjonelle leker. Men det kan gå på bekostning av utviklingen av ferdigheter som kreves for å kunne skrive.»

Hva synes du? Begynner teknologien å ta over litt vel mye?

Del gjerne artikkelen med vennene dine på Facebook!