fremhevet

3
Butikkmedarbeideren griper inn når 2-åringen får et raserianfall. Da tar moren dette utrolige bildet!