fremhevet

2
Lærerne jobbet hele natten med overraskelsen. Men se når de avslører den for elevene!