Sønnen smeller døren i ansiktet hans. Da mister faren tålmodigheten, og pønsker ut DENNE hevnen!

841

Når barn kommer i puberteten har de en tendens til å teste sine foreldres grenser. Ofte vet ikke foreldre hvordan de skal håndtere den opprørske atferden til sine barn.

Men faren til denne unge mannen valgte en lit ukonvensjonell straff for sin sønn opprørske oppførsel. Som tenåring slamret gutten døren gjentatte ganger i ansiktet på sin far, til det ble for mye å takle.

tenåringdør

Derfor leter faren fram sin verktøykoffert, finner fram en sag og fjerner den øverste halvdelen av sønnens dør. Det ser ut til å fungere, for nå er det ikke like effektfullt å slamre døren igjen, når han uansett er synlig. Du kan se selv på bildet over hvordan gutten har lært seg en lekse.

[adsense2]

Farens handling har fått stor popularitet på internett. Selv om noen ikke er enig i denne måten å oppdra barn på, kjenner mange foreldre til problemet med å må gå til kreative løsning for å temme sine opprørske tenåringer.
DEL dette om du synes faren var smart!