Hun finner en bolle i ovnen. Likevel klarer hun ikke å skjønne hva sønnen prøver å fortelle!

fremhevet