fremhevet

fremhevet
Benjamin ble mobbet og slått på skolen. Se hans takk til heltene som reddet ham!