20. juli 2024

Derfor bør du ALDRI undervurdere karma; det onde du påfører andre kommer nemlig tilbake!

 

Alt vi gjør får en positiv eller negativ konsekvens. Det er en universell lov som vi alle underkastes, bevisst eller ubevisst, og kalles av mange karma. Begrepet betyr egentlig «handling» og refererer til både det verbale, mentale og fysiske, kort sagt alt som vi gjør

Mange mennesker tror på dette, og det er egentlig en veldig grei leveregel: «Gjør mot andre slik du vil de skal gjøre mot deg.»

Uansett hva vi gjør, bra eller dårlig, kommer det tilbake på samme måte. Dette skyldes at universets lov må etablere en balanse mellom tingene. Det er av denne grunn at når vi skader andre, må vi til slutt betale prisen.

Karma returnerer derfor alltid det vi har gjort . Hvis våre handlinger gjør andre lider, finner vi oss en dag med samme smerte. Hvis vi derimot er mennesker som er snille og lojale mot andre, så vil de også være med oss ​​når vi trenger dem. 

Denne usynlige kraften må derfor sees som en kjede laget av energi : hver lenke er koblet til den andre gjennom handlingene og deres konsekvenser. Vekten av denne kjeden, avhenger av hva vi har samlet.

Så tenk på dette neste gang du står overfor et veiskille, spesielt med tanke på at en dag vil din avgjørelse vil få konsekvenser på ditt liv.

En fin leveregel synes vi, DEL om du er enig 🙂