Denne massive ryddeaksjonen på stranda brakte skilpadder tilbake. For første gang på 20 år!

2050

Hvis du ser deg rundt, vil du raskt legge merke til at vi mennesker ikke tar særlig godt vare på miljøet vårt. I stedet for å beskytte og rydde opp, behandler mange mennesker jorden som en gigantisk søppelfylling. Mange forskere har fastslått at en sjette «masseutslettelse» allerede er i gang på grunn av klimaendringer. Men, forhåpentligvis kan vi snu ting til det bedre.

Kanskje kan vi faktisk kan hjelpe truede arter å blomstre igjen. Hvis du er skeptisk er det bare å se på havskildpaddene for bevis!

Blir fanget i nett og fiskekroker

Havskildpadder har hatt havet som hjem i over 100 millioner år. Siden mennesker kom inn i bildet, har havskildpadder fått det vanskeligere å tilpasse seg. Mange av hekkeområdene har blitt ødelagte av bebyggelse og forurensning langs strendene. De som klarer å overleve, blir vanligvis fanget og viklet inn i nett og kroker som fiskere legger igjen i havet.

En nylig undersøkelse av 299 hekkeområder på steder over hele verden indikerte en økning av arten, noe som kan bety at havskildpaddene kanskje kan overleve utryddningstrusselen. Forskningsgruppen konkluderte med at bevaringsarbeidet har hatt stor innvirkning på havskildpaddenes comeback, noe som betyr at å ta vare på miljøet bør bli vår fremste prioritet.

Regjeringene skjønte på 70-tallet at antall havskildpadder minket kraftig. Derfor vedtok de lover for å beskytte dem. Nå har WWF lagdt runde fiskekroker som skildpaddene ikke klarer å svelge like lett. De har også lagd egne nett som er vanskeligere å hekte seg fast på. Disse to metodene alene har redusert hvor mange skildpadder som dør forgjeves med 90%. Et annet tiltak som er gjort er rydding av strender, siden det flyter inn mye søppel fra havet.

Denne massive ryddeaksjonen brakte skildpadder tilbake til en indisk strand for første gang på 20 år

Nylig tok verdens største strandopprydding sted på Versova-stranden i Mumbai, India. Før opprydningen lignet stranden på en gigantisk søppelfylling. Nå er stranden omgjort til et vakkert paradis takket være de mange frivillige som ble med. Den massive ryddeaksjonen ble organisert av advokat og miljøaktivist Afroz Shah, som ryddet utrolige fem millioner kg plastikk på 85 uker. Han fikk tårer i øynene da han så skildpaddene komme tilbake på grunn av oppryddingsarbeidet de hadde gjort.

FØR STRANDOPPRYDDINGEN

ETTER STRANDOPPRYDDINGEN

Til tross for alt arbeidet er havskildpaddene fortsatt truet. Nylig ble det funnet 300 døde skildpadder utenfor kysten av Mexico. Disse døde sannsynligvis av fiskenett og kroker som ble etterlatt. Seks av syv havskildpadder er klassifisert som svært sårbare. Derfor, mens bevaringsarbeidet pågår rundt i verden, er det viktig at vi alle gjør vår del for å sikre at vi har en ren planet for både mennesker og dyr!

DEL gjerne med vennene dine på Facebook!