Den hjemløse mannen ble vitne til bombingen i Manchester. Så gjorde han det ingen andre våget!

fremhevet